top of page

MEVZUAT

Mevzuatın karmaşık yapısını, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda anlaşılır ve uygulanabilir çözümlerle sunuyoruz. Güncel gümrük ve ticaret kanunlarına hakim ekibimiz, sürekli değişen düzenlemelere hızlıca adapte olarak, işlemlerinizi yasalara uygun en etkin biçimde gerçekleştirmenize olanak tanır.

KOBİ'LERE YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI

KOBİ'lerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmeleri ve uluslararası rekabet gücünü artırmaları amacıyla Dünya Bankası işbirliği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KOSGEB ile TÜBİTAK tarafından yürütülen Yeşil Sanayi Destek Programı devreye alınmıştır.

OAİB Sitesi İçin Tıklayınız.

GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATINDA BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI TALEBİ

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Bitki Karantinası Yönetmeliği kapsamında yer alan ürünlerin ihracatında Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) düzenlenmesi zorunluluğu getiren yeni uygulamanın ihracatçı firmalarımız için kayıplara neden olacağı ve bu durumun küresel boyutta rekabet edebilmelerinin önünde engel teşkil edebileceği gerekçesiyle eski uygulamaya devam edilmesine karar verilmiştir.

EİB Sitesi İçin Tıklayınız.

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2023/7)

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sonucunda varılan tespitler ışığında, 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” eşya tanımıyla sınıflandırılmakta olan ürünün ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması (Anlaşma)’nın 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, Anlaşmanın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Resmi Gazete Sitesi İçin Tıklayınız.

0255 KODLU DFİF KESİNTİ MAKBUZU

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından ‘0255 Kodlu DFİF Kesinti Makbuzu’ konulu yazı yayımlanmıştır.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkındaki Karar uyarınca ‘0255’ kodlu DFİF Prim Kesintisi Makbuzunun BİLGE sistemi üzerinde ihracat beyannameleri için referans olarak sunulması sağlanmıştır.

Rejim kodu alanı ‘1000’ ve ödeme şekli alanı ‘Peşin’ olarak beyan edilen bir ihracat beyannamesine konu eşyanın anılan Karar kapsamında olması halinde beyannamede ‘0255’ kodlu DFİF Prim Kesintisi Makbuzu dökümanının beyan edilmesi gerekmekte olup beyan edilmemesi durumunda beyannamenin tescil işlemlerine devam edilememesi yönünde teknik düzenleme yapılmıştır.

İGMD Sitesi İçin Tıklayınız.

bottom of page